คลินิกทันตกรรม
วีเดนท์ แอท นาวง
คลินิกปลอดเชื้อ โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ปัจจัยเสี่ยงของการจัดฟัน

August 7, 2012

ถึงแม้ว่าการจัดฟันส่วนใหญ่จะดำเนินไปด้วยดีและประสบผลที่ยอมรับได้ แต่การจัดฟันก็มีข้อจำกัดและความเสี่ยงเช่นเดียวกับการรักษาทางการแพทย์ชนิดอื่นๆ ผู้ป่วยจึงควรได้รับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้…

รูปหน้ากับการจัดฟัน

August 4, 2012

ใบหน้าและขากรรไกรเติบโตมากในช่วงวัยรุ่นและโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 14-18 ปี การจัดฟันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรในช่วงที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่

ทำไมต้องใส่รีเทนเนอร์

August 3, 2012

เนื่องจากก่อนจัดฟัน ฟันเคยซ้อนเก ห่าง หรือยื่นมาก่อน ฟันที่สวยอยู่ขณะนี้ไม่ใช่ตำแหน่งของฟันที่มีมาตั้งแต่เกิด จึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าฟัน,เหงือกและกระดูกหุ้มรากฟันจะปรับตัวอยู่ในตำแหน่งฟันใหม่หลังการจัดฟัน…

ชนิดของเครื่องมือจัดฟัน: ถอดได้, แบบใส, และติดแน่น

August 2, 2012

ทำความรู้จักชนิดของเครื่องมือจัดฟัน เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ การจัดฟันด้วยเครื่องมือัดฟันชนิดถอดได้แบบใส เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น แบร็คเก็ต ลวด-ยางจัดฟัน

ขั้นตอนการจัดฟัน

August 2, 2012

ขั้นตอนในการจัดฟัน ตั้งแต่เริ่มจัดฟันถึงจัดฟันเสร็จ ใส่รีเทนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน) แนะนำโดยทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟันโดยเฉพาะ

ข้อควรรู้ก่อนการจัดฟัน

August 2, 2012

ก่อนจะตัดสินใจจัดฟัน มีข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดฟันที่ควรทำความเข้าใจก่อนว่าในการจัดฟันนั้น ฟันเคลื่อนที่ได้อย่างไร และอาการเจ็บจากการจัดฟันเกิดขึ้นเพราะเหตุใด

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดฟัน

August 2, 2012

ทันตกรรมจัดฟันคืออะไร ทันตกรรมจัดฟันเป็นสาขาหนี่งของทันตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ การเรียงตัวของฟันและความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ผิด ปกติ ให้มีการสบฟัน การเรียงตัวของฟันและความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรที่ดีขึ้นเพื่อ ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวและความสวยงาม…