ขั้นตอนการจัดฟัน

August 2, 2012 11:25 pm จัดฟัน

ขั้นตอนที่พึงกระทำก่อนการจัดฟัน

 1. ซักประวัติ ตรวจในช่องปากอย่างละเอียด ประเมินโครงสร้างใบหน้า ถ่ายรูปในช่องปากและใบหน้า
 2. พิมพ์แบบจำลองฟัน
 3. เอ็กซเรย์ฟันโดยมากเป็นฟิลม์เอ็กซเรย์กระโหลกศีรษะและฟิลม์ที่ดูฟันทุกซี่ทั้งปาก
 4. ทันตแพทย์จัดฟันจะใช้ 1,2,3 มาเป็นข้อมูลในการวินิจฉัย วางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
 5. ขูดหินปูน, อุดฟัน(ถ้ามี), ถอนฟัน(ที่จำเป็นต้องถอน) บางกรณีต้องรักษารากฟัน, รักษาโรคเหงือก
 6. ติดเครื่องมือจัดฟัน
 7. ปรับเครื่องมือจัดฟันทุกเดือน
 8. ขูดหินปูนทุก 6 เดือน
 9. เอ็กซเรย์ฟันระหว่างจัดฟัน
 10. เอาเครื่องมือจัดฟันออกเมื่อจัดฟันเสร็จ
 11. ขูดหินปูน ,ขัดฟัน
 12. ใส่รีเทนเนอร์(เครื่องมือคงสภาพฟัน)