ถอนฟันเพื่อจัดฟัน

ถอนฟันเพื่อจัดฟัน

การจัดฟันไม่จำเป็นต้องถอนฟันทุกกรณี

จะถอนในกรณีที่มีฟันซ้อนเกมากและเนื้อที่ในกระดูกขากรรไกรไม่เพียงพอสำหรับการเรียงฟันให้เป็นระเบียบ