ประโยชน์ของการจัดฟัน

August 2, 2012 10:44 pm จัดฟัน

การจัดฟันจะช่วยแก้ปัญหาด้านทันตกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  1. ทำให้การสบฟันดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวอาหาร
  2. ลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายกับตัวฟัน รากฟัน เหงือก กระดูกขากรรไกรและข้อต่อขากรรไกร เมื่อฟันแต่ละซี่ได้รับแรงบดเคี้ยวที่เหมาะสม
  3. เมื่อฟันเรียงตัวเรียบขึ้นทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดฟันผุและโรคเหงือกเนื่องจากเกิดความลำบากในการทำความสะอาดฟันและเหงือกขณะฟันซ้อนเก
  4. ลดอัตราการเกิดฟันสึกเนื่องจากการสบฟันผิดปกติหรือตำแหน่งฟันผิดปกติ
  5. ส่งเสริมบุคลิกภาพเนื่องจากการเรียงตัวของฟันดีขึ้น และอาจทำให้ผู้ป่วยมีใบหน้าที่ได้สัดส่วนสมดุลมากยิ่งขึ้น
  6. จัดฟันเพื่อให้การรักษาชนิดอื่นประสบความสำเร็จเช่นตั้งฟันกรามที่ล้มเพื่อให้สามารถใส่ฟันปลอมในช่องว่างได้