รูปหน้ากับการจัดฟัน

รูปหน้ากับการจัดฟัน

  1. การเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกรเติบโตมากในช่วงวัยรุ่นและโตเต็มที่เมื่ออายุประมาณ 14-16ปีในผู้หญิงและประมาณ 18 ปีในผู้ชาย ขนาดของขากรรไกรถูกกำหนดโดยกรรมพันธุ์เป็นส่วนมาก  การจัดฟันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรในช่วงที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่โดยจะสามารถยับยั้งหรือกระตุ้นการเจริญเติบโตได้เล็กน้อย แต่พอพ้นช่วงวัยรุ่นไปแล้วใบหน้าและขากรรไกรไม่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแต่จมูกกับคางจะยังยื่นขึ้นได้เล็กน้อย
  2. การเคลื่อนฟัน เนื่องจากฟันหน้าเป็นส่วนพยุงริมฝีปากไว้ ดังนั้นการเคลื่อนฟันหน้าไปด้านหลังจึงมีผลต่อรูปปากได้ เช่นการถอนฟันและดึงฟันหน้าไปด้านหลังจะทำให้ริมฝีปากยุบลงซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้หน้าดูเรียวขึ้น(หน้าไม่ได้เรียวขึ้นจริงแต่การที่ริมฝีปากยุบลงทำให้หน้าดูเรียวขึ้น)
  3. การผ่าตัดขากรรไกร สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปร่างของขากรรไกรได้อย่างเด่นชัด