สาระน่ารู้เกี่ยวกับการจัดฟัน

August 2, 2012 10:40 pm จัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟันคืออะไร

ทันตกรรมจัดฟันเป็นสาขาหนี่งของทันตกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ การเรียงตัวของฟันและความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ผิด ปกติ ให้มีการสบฟัน การเรียงตัวของฟันและความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรที่ดีขึ้นเพื่อ ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวและความสวยงาม

ทำไมต้องจัดฟัน

  • เพื่อแก้ไขความผิดปกติของการเรียงตัวของฟัน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
  1. ขนาดของฟันใหญ่หรือเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับขนาดขากรรไกร ทำให้เกิดฟันซ้อนเกหรือฟันห่าง
  2. ลักษณะ นิสัยที่ผิดปกติ เช่นการดูดนิ้ว การกลืนผิดวิธี(เอาลิ้นดันฟัน) การกัดริมฝีปากล่าง ส่งผลให้ฟันห่างและยื่น การหายใจทางปากส่งผลให้เกิดการสบฟันแบบเปิด(openbite) ฟันห่างและยื่น
  3. ฟันหายหรือฟันเกิน
  4. การถอนฟันน้ำนมก่อนเวลาอันสมควร

ความผิดปกติเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว

  • เพื่อแก้ไขความผิดปกติของความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกร ซื่งมีสาเหตุมาจาก
  1. พันธุกรรม เช่น ขากรรไกรล่างยื่น ,ขากรรไกรบนยื่น
  2. อุบัติเหตุ

กรณีที่มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรร่วมด้วยอาจจำเป็นต้องใช้ เครื่องมือพิเศษบางชนิด ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือนอกปากเช่นเฮดเกียร์ และถ้าความผิดปกตินี้รุนแรงมากผู้ป่วยอาจต้องได้รับการแก้ไขโดยการผ่าตัด ร่วมกับการจัดฟันเมื่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรหมดลงแล้ว (เมื่ออายุประมาณ 20 ปี)