โปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่

โปรโมชั่นพิเศษสุดฉลองเปิดร้านใหม่!!

V-Dent @NaWong

จัดฟัน 34,000 บาท พร้อมรีเทนเนอร์ แบ่งจ่าย 4 งวด งวดละ 3,000 บาท ที่เหลือจ่ายครั้งละ 1,000 บาท

โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง!!

ด่วนถึง 31 ธันวาคม 2555 เท่านั้น!!

ตรวจสอบรายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน