เรื่องทั่วไป

กำหนดเปิดบริการ

August 2, 2012

คลินิกทันตกรรม V-Dent at NaWong มีความยินดีจะแจ้งให้ทราบว่า ทางร้านมีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระจำนวน 9 รูป และจะเริ่มเปิดทำการในช่วงบ่าย