Tag: ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงของการจัดฟัน

August 7, 2012

ถึงแม้ว่าการจัดฟันส่วนใหญ่จะดำเนินไปด้วยดีและประสบผลที่ยอมรับได้ แต่การจัดฟันก็มีข้อจำกัดและความเสี่ยงเช่นเดียวกับการรักษาทางการแพทย์ชนิดอื่นๆ ผู้ป่วยจึงควรได้รับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้…