Tag: รีเทนเนอร์

ทำไมต้องใส่รีเทนเนอร์

August 3, 2012

เนื่องจากก่อนจัดฟัน ฟันเคยซ้อนเก ห่าง หรือยื่นมาก่อน ฟันที่สวยอยู่ขณะนี้ไม่ใช่ตำแหน่งของฟันที่มีมาตั้งแต่เกิด จึงต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าฟัน,เหงือกและกระดูกหุ้มรากฟันจะปรับตัวอยู่ในตำแหน่งฟันใหม่หลังการจัดฟัน…